Vrouwen Kracht

VrouwenKracht

"Vrouwenkracht" is een begrip dat verwijst naar de innerlijke kracht, potentie en veerkracht die vrouwen bezitten. Het benadrukt de unieke eigenschappen, kwaliteiten en vermogens van vrouwen in verschillende aspecten van het leven. Vrouwenkracht gaat verder dan fysieke kracht en omvat ook emotionele, mentale en spirituele kracht.

De betekenis van "Vrouwenkracht" kan variëren, maar over het algemeen omvat het de volgende aspecten:   Empowerment: Vrouwenkracht verwijst naar de mogelijkheid van vrouwen om controle te nemen over hun eigen leven, keuzes te maken, doelen te bereiken en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Solidariteit: Het benadrukt het belang van onderlinge steun en solidariteit tussen vrouwen, waarbij ze elkaar aanmoedigen, ondersteunen en inspireren. Leiderschap: Vrouwenkracht moedigt vrouwen aan om leiderschap te tonen en actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen op alle niveaus van de maatschappij. Zelfexpressie: Het moedigt vrouwen aan om zichzelf uit te drukken, hun eigen stem te laten horen en hun creatieve potentieel te benutten. Weerbaarheid: Vrouwenkracht omvat de veerkracht om te kunnen omgaan met uitdagingen, tegenslagen en obstakels in het leven. Gelijkheid: Het bevordert gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en strijdt tegen genderongelijkheid en discriminatie.

Vrouwenkracht is een krachtig concept dat de positieve eigenschappen en bijdragen van vrouwen in de samenleving erkent en viert. Het benadrukt dat vrouwen in staat zijn tot buitengewone prestaties en bijdragen, ongeacht de context waarin ze zich bevinden.

Vrouwen Kracht

People empower People

Vrouwen, op zichzelf staand of in een organisaties, staan voor betrokkenheid, verbondenheid, solidariteit.
Er zijn voor elkaar en er toe doen waarnodig.
Vrouwen inspireren en verbinden. Vrouwen verbreden en versterken elkaar en andere.
Hetgeen mij inspireert om houding en gedrag in beeldtaal vast te leggen. 

Detail vrouw jager

Vrouwelijkheid

Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

De verbeelding van de vrouw is getransformeerd door een stuwkracht van sociale en culturele bewegingen zoals het zich heeft ontwikkeld rond feminismen en LGBTQ-gemeenschappen. Vanaf de seksuele revolutie in de jaren zestig tot de strijd voor gelijke kansen, heeft geleid tot een herdefiniëring van het concept vrouwelijkheid.

Hetgeen mij inspireert om houding en gedrag in beeldtaal vast te leggen.

Kunst kan bijdragen aan het verminderen van genderongelijkheid.

Vrouwenkracht voor gelijkwaardigheid

Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten, vrijheid en een gelijkwaardige behandeling. Maar alleen de strijd aangaan voor vrouwen blijkt een utopie. Vrouwen hebben mannen nodig en vice versa die opstaan en zich hard maken voor emancipatie in de brede zin van het woord. Streven naar gelijkwaardigheid. 

Contact

Werkruimte / Atelier  Aan Zee 28,
8325 BV,  Vollenhove.
Presentatie - Kerkplein 10, 8325 BV Vollenhove
#weerribben #kopvanoverijssel #beeldendekunstvollenhove 
#steenwijkerland #kunstinkop

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag