Vrouwen Kracht

Vrouwen Kracht

Vrouwen, op zichzelf staand of in een organisaties, staan voor betrokkenheid, verbondenheid, solidariteit.
Er zijn voor elkaar en er toe doen waarnodig.
Vrouwen inspireren en verbinden. Vrouwen verbreden en versterken elkaar en andere.
Hetgeen mij inspireert om houding en gedrag in beeldtaal vast te leggen. 

Vrouwenkracht voor gelijkwaardigheid

Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten, vrijheid en een gelijkwaardige behandeling. Maar alleen de strijd aangaan voor vrouwen blijkt een utopie. Vrouwen hebben mannen nodig en vice versa die opstaan en zich hard maken voor emancipatie in de brede zin van het woord. Streven naar gelijkwaardigheid. 

Vrouwelijkheid

Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

De verbeelding van de vrouw is getransformeerd door de stuwkracht van sociale en culturele bewegingen zoals die zich hebben ontwikkeld rond feminismen en LGBTQ-gemeenschappen. Van de seksuele revolutie van de jaren zestig tot de strijd om gelijke kansen hebben geleid tot een herdefiniëring van het concept vrouwelijkheid.

Kunst kan bijdragen aan het verminderen van genderongelijkheid.

People empower People

Contact

Werkruimte / Atelier  Aan Zee 28,
8325 BV,  Vollenhove.
#weerribben #kopvanoverijssel #beeldendekunstvollenhove 

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag