Artist exchange Kampen  Eilat 2019

Expositie Eilat City Museum

Gevraagd is om een themaschilderij te maken n.a.v. het bezoek aan Eilat.
Deze zou samen met alle andere werken, op moment dat de kunstenaars uit Eilat naar Kampen zouden komen, geëxposeerd worden in de Buitenkerk van Kampen. C-19 is een spelbreker geweest, zit nog in de planning.

Artist exchange Kampen - Eilat

Eilat 2 tot 13 maart 2019

Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van partnerstad Eilat is door gemeente Kampen een expositie aangeboden. Deze expositie wordt ingericht door een 12 tal kunstenaars uit Kampen waaronder ik zelf. Burgemeester Bort Koelewijn reikte tijdens de opening op 9 maart de zilveren legpenning uit van de gemeente Kampen uit aan de heer Shmuliik Taggar.

Shmuliik Taggar is een gedreven en flamboyante persoonlijkheid die zeer actief is als het gaat om het onderhouden en verstevigen van de partnerstad contacten. Met zijn passie voor geschiedenis en kunst, richt hij een museum en een galerie op in Eilat. Zijn voorliefde voor kunst zorgde er mede voor dat er in de aShmuliikchterliggende jaren talrijke uitwisselingen zijn geweest tussen kunstenaars uit Eilat en Kampen. Het college van Burgemeester en Wethouders van Kampen is de heer Taggar zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij de band tussen Eilat en Kampen in die vele jaren vorm en inhoud heeft gegeven en de redenen waarom is besloten om hem de zilveren legpenning van de stad Kampen toe te kennen.

Expositie Eilat City Museum
Door in samenspel met de locale kunstenaars van Eilat verschillende locaties te bezoeken die beeldbepalend zijn voor het karakter van partnerstad Eilat worden elke dag impressie`s gemaakt. Op een formaat van 15 x 15 cm wordt uiteindelijk gezamelijk de stad Eilat verbeeld. De kunstenaars uit Nederland krijgen hiervoor 4 dagen, een relatief korte tijd, om te werken aan deze impressie`s. De kunstenaars uit Kampen zijn bij collega’s in Eilat ondergebracht. Op deze manier wordt de onderlinge band te versterkt. Een band die daarna blijft bestaan mede omdat de uitwisseling zal worden voorgezet onder leiding van Sarit Nachshon.

Mijn schilderijen en 15 x 15 impressies

Contact

Werkruimte / Atelier  Aan Zee 28,
8325 BV,  Vollenhove.
Presentatie - Kerkplein 10, 8325 BV Vollenhove
#weerribben #kopvanoverijssel #beeldendekunstvollenhove 
#steenwijkerland #kunstinkop

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag