Functie besturen&projecten

Functies in diverse vrijwilligers organisaties 

De Kunstbrug

Voorzitterschap van 2017-2024

Bij Stakk (Stichting Ateliers Kunstenaars Kampen) begon ik als secretaris en ben ik sinds 2017 voorzitter van Stichting De Kunstbrug (sinds 2019 met een nieuwe naam). In ons team, waarin we durven te zien, te geloven en te bouwen aan verankering en verbinding, staat de metafoor van 'De Brug' centraal.

Een brug symboliseert verbinding, reikt naar iets en bevordert vooruitgang. Deze betekenis weerspiegelt zich in de naam van onze stichting. Als bestuur streven we naar samenwerking, met als doel gezamenlijk te blijven bouwen aan de culturele bloei van Kampen als Hanzestad.

Gedurende mijn zevenjarig voorzitterschap was het voornaamste doel om een atelierbeleid in de gemeente Kampen te implementeren. Ondanks het bestaan van de stichting gedurende 33 jaar en de aanwezigheid van een Kunstacademie in Kampen waaruit vele kunstaars zich gevestigd hebben in Kampen, was er nooit eerder een specifiek atelierbeleid ontwikkeld, ondanks de groeiende behoefte aan permanente ateliers.

Het realiseren van deze doelstelling vereiste aanzienlijk veel werk en inzet. Het was een langdurig en uitdagend proces waarbij velen onderweg zijn gestopt. Desondanks heb ik altijd vastgehouden aan het geloof dat het werk het uiteindelijke doel dient. Uiteindelijk is het gelukt: er is nu een atelierbeleid in de gemeente Kampen. Het bereiken van deze mijlpaal vervult mij met grote trots. Het is een bevestiging dat door volharding en toewijding positieve veranderingen tot stand kunnen komen, zelfs wanneer de weg lang en moeilijk lijkt. Voor meer informatie: Lees https://www.dekunstbrug.nl/nl/de-kunstbrug/atelierbeleid-kampen/ 

Verschillende projecten die we als stichting bedacht en uitgevoerd hebben..

Patronen Christie vd Haak

Het thema van #christievanderhaak, 'patronen', vormt de basis van een bijzondere kunstuiting door de deelname van kunstenaars uit Kampen en omliggende gebieden, ongeacht hun huurstatus. Op een bescheiden formaat van 15 x 15 cm worden kunstenaars aangemoedigd om buiten hun comfortzone te treden en werken te ontwikkelen die resoneren met het thema 'patronen'. De uitdaging ligt in het behouden van de eigen identiteit in het werk, wat opmerkelijk goed is gelukt en heeft geresulteerd in unieke kunstwerken. De diverse benaderingen van het patroonthema door de 16 deelnemers hebben verrassend mooie en unieke kunstwerken opgeleverd. Meer informatie en een blik op deze kunstwerken zijn te vinden op

 Kijk op https://www.dekunstbrug.nl/nl/over-de-kunstbrug/smk-de-kunstbrug/. 16 deelnemers.

75 jaar Vrijheid

De tentoonstelling "75 jaar Vrijheid: Nu en Toekomst" in de Stadskazerne Kampen, in samenwerking met het Stadsarchief, belicht verschillende facetten van vrijheid. Het verleden wordt vertegenwoordigd door de bevrijding van Kampen, terwijl het heden wordt verkend door de kunstenaars uit Kampen en de omliggende regio, die op een unieke manier de ervaring van vrijheid uitdrukken. De tentoonstelling telt 21 deelnemers, elk met een eigen perspectief op vrijheid, wat resulteert in een boeiende en veelzijdige presentatie van kunst en geschiedenis.

Kunstroute Kampen

In de tijd van de coronapandemie wordt kunst op een innovatieve wijze bij de bezoeker gebracht. In samenwerking met binnenstadondernemers hebben etalages en/of winkels in de binnenstad zich beschikbaar gesteld om kunst te exposeren. Voorafgaand aan het evenement werden de deelnemende ondernemers en kunstenaars wederzijds geïnformeerd, waardoor ondernemers hun voorkeur konden aangeven voor welke kunstuiting het beste zou passen in hun ruimte. Door middel van overleg zijn we erin geslaagd om het aanbod van de ondernemer en de kunstenaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Zowel de Buitenkerk, die haar ruimte als startpunt van de route aanbiedt, als de Stadskazerne, die haar faciliteiten beschikbaar stelt, ondersteunen dit initiatief. Met 40 deelnemende kunstenaars belooft deze kunstroute een veelzijdige en boeiende ervaring te bieden, waarbij kunst op verrassende locaties in de binnenstad te bewonderen is.

Open Atelierroute Kampen

De Open Atelierroute is opnieuw van start gegaan, waarbij zowel bezoekers worden verwelkomd als kunstenaars worden uitgenodigd om gezamenlijk een uitgebreid scala aan kunstwerken te presenteren. De deelname stond open voor zowel kunstenaars die atelierruimte huren van de stichting als onafhankelijke kunstenaars. Het hoofddoel was om een soort 'Open Huis' te creëren, waarbij de drempel voor bezoekers werd verlaagd en de toegang werd vergemakkelijkt om gewoon even binnen te lopen en te ontdekken: 'Wat gebeurt hier nu dan?'

Na het verkennen van de ateliers was er een uitgestippelde wandelroute waarmee kunstenaars elkaars werkplek konden bezoeken, met elkaar in gesprek konden gaan, opnieuw konden kennismaken en elkaar konden inspireren. De deelname omvatte 19 ateliers van de stichting KB en 9 zelfstandige ruimtes, wat resulteerde in een rijke en gevarieerde artistieke ervaring.

Hanze Art Lab

Gedurende twee jaar heb ik onbezoldigd bijgedragen aan de opstart van een Broedplaatst voor kunstenaars, genaamd Hanze Art Lab & De Kunstbrug. Het doel van dit initiatief is het koesteren en uitbreiden van het totale aantal kunstenaars in Kampen en omgeving door het realiseren van een gezamenlijke, onafhankelijke permanente werk- en atelierruimte onder de naam Hanze Art Lab. Deze locatie dient als een creatieve hub waar verschillende kunstenaars kunnen werken, elkaar kunnen versterken, ontwikkelen, experimenteren, inspireren en leren.

Hanze Art Lab streeft naar een onderscheidende wisselwerking met kunstenaars, bezoekers, en andere culturele instellingen en evenementen. Dit wordt bereikt door het organiseren van diverse initiatieven die het (semi)professioneel kunstenaarschap bevorderen. Met deze aanpak willen we gezamenlijk een waardevolle creatieve plek creëren voor zowel de inwoners van de gemeente Kampen-IJsselmuiden als haar bezoekers.

In november 2021 ben ik lid geworden van de afdeling Blokzijl van Vrouwen van Nu. Sinds mijn toetreding speel ik een actieve rol in de commissie PR en marketing van VVN Blokzijl. Als onderdeel van deze betrokkenheid heb ik een Facebookpagina opgestart en ben ik verantwoordelijk voor het plaatsen van berichten. Mijn bijdrage aan de commissie heeft tot doel de communicatie te bevorderen en de betrokkenheid van leden te vergroten door middel van effectieve PR- en marketingactiviteiten.

In 2022 ben ik betrokken bij verschillende werkzaamheden voor Vrouwen van Nu in de provincie Overijssel. Ik ben verantwoordelijk voor de ledeninformatie, waarbij ik een nieuwsbrief samenstel die wordt verspreid onder de leden van de provincie. Daarnaast vervul ik de rol van webmaster voor VVN Overijssel, waarbij ik zorgdraag voor de content, foto en teksten die worden aangelverd door de leden, werkgroepen, commissies en besturen. 

Daarnaast draag ik bij aan de marketinginspanningen door het ontwerpen en produceren van flyers en brochures voor verschillende commissies binnen de organisatie. Mijn betrokkenheid strekt zich uit over diverse aspecten van communicatie en informatieverspreiding, met als doel een actieve en goed geïnformeerde gemeenschap van Vrouwen van Nu in Overijssel te ondersteunen.

Sinds 2011 ben ik lid van InnerWheel Nederland. In 2014 kreeg ik het verzoek om het themalogo te ontwikkelen en het rad opnieuw vorm te geven. Mijn betrokkenheid breidde zich uit naar de landelijke Public Relations van InnerWheel, waar ik actief was van 2014 tot en met 2017. Tijdens deze periode heb ik een rol gespeeld in het initiëren van het gebruik van sociale media en het opzetten van de nieuwsbrief om de communicatie te verbeteren en de bekendheid van InnerWheel te vergroten.

Als lid van het Districtsbestuur D58 vervulde ik de rollen van Vicepresident, President tijdens het bijzondere jaar 2020-2021 (tijdens de Covid-19-periode), en Past President. Deze periode was zowel leerzaam als bijzonder, waarbij Zoom als platform diende om elkaar te vinden en voortdurend in gesprek te blijven. Deze ervaring heeft ons geleerd om ondanks fysieke afstand toch verbonden te blijven en effectief te communiceren.

Ik heb actief deelgenomen aan diverse commissies, waaronder de Extensioncommissie, waarbij ik betrokken was bij het oprichten van nieuwe clubs en het werven van leden. Daarnaast ben ik actief geweest in de PR-commissie voor de periode 2020-2022 van District 58, waarbij ik betrokken was bij de nieuwsbrief van het district en de landelijke PR-campagne "Hart voor Vrouwen". Mijn toekomstvisie richt zich op het verjongen en verbreden van de organisatie. Daarnaast heb ik een rol gespeeld in het enthousiasmeren en actief betrokken houden van MAL-leden (Memberr at Large) bij Inner Wheel. Als onderdeel van deze inspanningen hebben we ook een naamsverandering doorgevoerd, waarbij LIWA (Leden Inner Wheel Algemeen) werd geïntroduceerd. Deze verandering is gericht op het versterken van de betrokkenheid en het bevorderen van een inclusieve en actieve Inner Wheel-gemeenschap.

Contact

Werkruimte / Atelier  Aan Zee 28,
8325 BV,  Vollenhove.
Presentatie - Kerkplein 10, 8325 BV Vollenhove
#weerribben #kopvanoverijssel #beeldendekunstvollenhove 
#steenwijkerland #kunstinkop

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag