Vww functie en projecten

Vrijwilligerswerk

De Kunstbrug

Voorzitter

Bij Stakk ( Stichting ateliers kunstenaars Kampen ) begonnen als secretaris ben ik sinds 2018 voorzitter van stichting De Kunstbrug (sinds `19 nieuwe naam). We werken in een team van mensen die durven te zien, te geloven en te bouwen aan borgen en binden. Een metafoor die terug komt in de naam van de stichting: De Brug.
Een brug verbindt, reikt naar iets en brengt verder. In dat kader zoeken wij als bestuur van de stichting ook de samenwerking op. Samenwerken om maximaal door te blijven bouwen aan Kampen als culturele Hanzestad. 

Patronen Christie vd Haak

Het thema #christievanderhaak patronen. Deelname van de kunstenaars uit Kampen en omgeving, overigens ongeacht of je hurende bent of niet. Op een klein formaat 15 x 15 cm, is met recht uit je comfortzone, vanuit het 'thema patronen' werk ontwikkelen. Werken met patronen, was voor de uitdaging juist om je identiteit te behouden in je werk. Dat is verrassend mooi gelukt en heeft unieke kunst opgeleverd. Kijk op https://www.dekunstbrug.nl/nl/over-de-kunstbrug/smk-de-kunstbrug/. 16 deelnemers.

75 jaar Vrijheid

Expositie 75 jaar Vrijheid nu en Toekomst in de Stadskazerne Kampen.
In samenwerking met het Stadsarchief.
Verleden: bevrijding van Kampen.
Heden, beleving Vrijheid door kunstenaars uit Kampen en de regio. 21 deelnemers

Kunstroute Kampen

Coronatijd.
Kunst komt naar de bezoeker toe. In samenwerking met de binnenstadondernemers zijn
etalages en/of winkels van de binnenstadondernemers aangeboden om kunst te exposeren. 
Vooraf werden de deelnemende ondernemers geïnformeerd over de deelnemende kunstenaars en vice versa. Hiermee kan de ondernemer zijn/haar voorkeur aangeven welke kunstuiting het beste zou passen. In onderling overleg hebben we het aanbod van de ondernemer en de kunstenaar zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De Buitenkerk bied tevens haar ruimte aan om als start van de route te fungeren daarnaast is de Stadskazerne bereid om haar ruimte beschikbaar te stellen aan dit initiatief. 40 deelnemers

Open Atelierroute Kampen

De Open Atelierroute is weer gestart om zowel bezoekers te ontvangen alsmede kunstenaars uit te nodigen weer samen een groot aanbod van werk te laten zien.
De deelname was zowel voor hurende als niet hurende kunstenaars van de stichting. Doel was om 'Open huis' te organiseren waarmee de drempel werd verlaagt waardoor de toegang werd vergemakkelijkt 'om eens binnen te lopen' te kijken, 'wat gebeurt hier nu dan'. 
Nadien werd een wandeling uitgezet om met elkaar, de kunstenaars langs elkaars werkplek te gaan, te praten, opnieuw kennismaken, elkaar te inspireren. Deelname 19 ateliers KB en 9 zelfstandige ruimtens. 

Hanze Art Lab

Missie en visie:
Hanze Art Lab & De Kunstbrug wil het totale aantal kunstenaars in Kampen en omgeving koesteren en uitbreiden door de realisatie van een gezamenlijke onafhankelijke permanente werk- en atelierruimte, onder de werknaam: Hanze Art Lab. Een locatie waar verschillende kunstenaars kunnen werken, elkaar kunnen versterken, ontwikkelen, experimenteren, inspireren en leren.
Hanze Art Lab zoekt op een onderscheidende manier de wisselwerking op, met kunstenaars en bezoekers en andere culturele instellingen en evenementen.
Hoe:
Door het organiseren van verschillende initiatieven om het (semi)professioneel kunstenaarschap* te bevorderen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid gezamenlijk een waardevolle creatieve plek te creëren voor zowel de inwoners van gemeente Kampen-IJsselmuiden als haar bezoekers.
We hebben de intentie dat onze initiatieven ook regionaal wellicht, landelijke alsmede in de Benelux betekenis krijgen.

In 2021, november, lid geworden van Vrouwen van Nu afdeling Blokzijl.
Commissie Pr en marketing VVN Blokzijl

2022: werkzaamheden voor Vrouwen van Nu provincie Overijssel. 
Ledeninfo, een nieuwsbrief die verspreid wordt onder de leden van provincie Overijssel.
Webmaster VVN OV

Lid van InnerWheel Nederland vanaf 2011. Gevraagd het themalogo te ontwikkelen een het rad te restylen.
Werkzaam in de landelijke PR IW vanaf 2014 t/m 2017 . Het starten van gebruik socialmedia en de nieuwsbrief. 

Districtbestuur D58.
Vicepresident-President '20-'21(C-19periode)-Past President.
Het was een leerzame en bijzondere periode waar de Zoom ons leerde elkaar te vinden en te blijven praten met elkaar.

Deelname in verschillende Commissies:
Extensioncommissie. Nieuwe clubs oprichten. ledenwerven.
Pr `20-`22 District 58. Nieuwsbrief D58. Landelijke PR, Hart voor Vrouwen. Toekomstvisie: verjongen en verbreden.

Contact

Werkruimte / Atelier  Aan Zee 28,
8325 BV,  Vollenhove.
#weerribben #kopvanoverijssel #beeldendekunstvollenhove 
#steenwijkerland

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag