De Kunstbrug

De Kunstbrug

DE KUNSTBRUG vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid van Kunst. 
Is initiatiefrijk, verbindend en vooruitkijkend. Voorziet in atelier/werkruimte voor kunstenaars in gemeente Kampen en omgeving.
Kunst maakt verrassende verbindingen, creëert nieuwe samenwerkingsmodellen.

Een broedplaats waar diverse creatieve en culturele activiteiten plaats vindt. Een gebouw waar permanente werkruimtes zijn voor de kunstenaars. Wat leidt tot inspiratie en motivatie. Effectief gebruik maken van materialen, machinerie en gereedschappen. Doordat er gezamenlijk wordt gewerkt, zowel individueel als projectmatig, is het organiseren en realiseren van doelen, projecten en exposities makkelijker te ontwikkelingen vanwege de korte lijnen en zelfde doelstelling. Kwaliteit van cultuur participatie kun je bieden door middel van een gefundeerde culturele platform, de samenwerking levert continuïteit en verbreding in alle opzichten.
Een broedplaats voor kunst en cultuur participatie.
Kunst en cultuur als fundament en niet als ornament, in onze toekomstbestendige samenleving¨ Ramsey Nasr

Sinds 2018 ben ik voorzitter van deze stichting en werk ik in een team van mensen die durven te zien, te geloven, te bouwen aan 1 Broedplaats. Borgen en binden, een metafoor die terug komt in de naam van de stichting: De Brug. Een brug verbindt, reikt naar iets en brengt verder. In dat kader zoeken wij als bestuur van de stichting ook de samenwerking op. Samenwerking met diverse maatschappelijke instanties, scholen VMBO en MBO, diverse businessclubs, de ondernemers in de binnenstad, om creatieve bedrijvigheid te stimuleren. Samenwerken, bouwen en ontwikkelen is waar we met het oog op de toekomst veel waarde aan hechten. Om maximaal door te blijven bouwen aan Kampen als culturele Hanzestad hebben de kunstenaars fysieke ruimte nodig. Zodat ze hun creativiteit onder andere kunnen inzetten voor nieuwe impulsen voor het toerisme. De kunstroute zoals we daar nu mee zijn begonnen is daar een goed voorbeeld van. Ondanks de beperkende coronamaatregelen zijn we er met ondernemers en kunstenaars gezamenlijk in geslaagd om een zeer gevarieerd en hoogwaardig kunstenaanbod op unieke wijze in Kampen te presenteren. Voor volgend jaar hebben we de lat vooral kwantitatief wat hoger gelegd met een uitbreiding van het aantal kunstenaars en ondernemers. 

Bekijken

Contact

Werkruimte / Atelier -> Willem Lodewijkstraat 14, 8356 EH Blokzijl

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag