Artist exchange Kampen  Eilat 2019

Artist exchange Kampen - Eilat

Eilat 2 tot 13 maart 2019

Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van partnerstad Eilat wordt door de stad Kampen een expositie aangeboden. Deze expositie wordt ingericht door een 12 tal kunstenaars uit Kampen waaronder ik zelf. Burgemeester Bort Koelewijn reikte tijdens de opening op 9 maart de zilveren legpenning uit van de gemeente Kampen uit aan de heer Shmuliik Taggar.  

Shmuliik is een gedreven en flamboyante persoonlijkheid die initiatieven neemt bij het onderhouden en verstevigen van de partnerstad contacten. Met zijn passie voor geschiedenis en kunst, richt hij een museum en een galerie op in Eilat. Zijn voorliefde voor kunst zorgde er mede voor dat er in de achterliggende jaren talrijke uitwisselingen zijn geweest tussen kunstenaars uit Eilat en Kampen. Het college van Burgemeester en Wethouders van Kampen is de heer Taggar zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij de band tussen Eilat en Kampen in die vele jaren vorm en inhoud heeft gegeven en de redenen waarom is besloten om hem de zilveren legpenning van de stad Kampen toe te kennen.

Expositie
Door in samenspel met de locale kunstenaars van Eilat verschillende locaties te bezoeken die beeldbepalend zijn voor het karakter van partnerstad Eilat worden elke dag impressie`s gemaakt. Op een formaat van 15 x 15 cm wordt uiteindelijk gezamelijk de stad Eilat verbeeld. De kunstenaars uit Nederland krijgen hiervoor 4 dagen, een relatief korte tijd, om te werken aan deze impressie`s. De kunstenaars uit Kampen zijn bij collega’s in Eilat ondergebracht. Op deze manier wordt de onderlinge band te versterkt. Een band die daarna blijft bestaan mede omdat de uitwisseling zal worden voorgezet onder leiding van Sarit Nachshon.

Mijn schilderijen en 15 x 15 impressies

Contact

Werkruimte / Atelier -> Stationsplein 1, 8267 AB, Kampen  
Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K
( Beroeps Organisatie Kunstenaars): RBA202012003
KvK: 63539535 (Art in Business)

Thuis atelier: Willem Lodewijkstraat 14, 8356 EH Blokzijl

Stel een vraag