Motto: houdt de vlam brandend.

Ruim 150 jaar is Kampen verweven met de gereformeerde traditie. Door het vertek van de gereformeerde instituten en de veranderde rol van de kerk dreigt het cultureel, regilieus en kerkelijk erfgoed te verdwijnen. Om het tij te keren is Stichting gerefomeerd cultureel erfgoed Kampen opgericht. Het logo is door middel van abstracte vormgeving uitgebeeld. Man en Vrouw symboliseren de samenwerking om het Gereformeerd Cultureel Erfgoed , de vlam, brandend te houden. De volgende symbolieken zijn er in verwerkt: Aarde/zand ,Water en Vuur vertaald in kleurgebruik.

Houdt de vlam brandend
Kernbegrip van dit logo:

Man en Vrouw symboliseren de samenwerking 
om het Gereformeerd Cultureel Erfgoed , de vlam,  brandend te houden.

Lijn opzet van het logo

Logo uitgewerkt 

Abstracte weergave van de theologische universiteit Kampen 

Ateursrecht

Voor gebruik van mijn ontwerpen, ik ben maker en auteursrechthebbende, heeft u toestemming of een geldige licentie nodig. Indien u dit niet heeft ontvangen of heeft aangevraagd schendt u mijn exclusieve recht om de werken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te veranderen. Dit is een inbreuk op mijn auteursrecht. 

Contact

Werkruimte / Atelier -> Willem Lodewijkstraat 14, 8356 EH Blokzijl

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag